One of the great early street photographers, Joel Meyerowitz. Taken from Fotografisk Skoles Blog.

All images © Joel Meyerowitz

Joel Meyerowitz

Joel Meyerowitz

Joel Meyerowitz

Joel Meyerowitz

Joel Meyerowitz

Joel Meyerowitz

Joel Meyerowitz

Joel Meyerowitz

Joel Meyerowitz

Joel Meyerowitz

Joel Meyerowitz

Joel Meyerowitz